GROWWW 2017 od Slovnaftu

Prikladáme našim študentom informáciu o absolventskom programe GROWWW, ktorý Vám môže pomôcť naštartovať kariéru priamo v naftárenskom priemysle.